Historie

Oprichting en mijlpalen

Never Less is opgericht op initiatief van Ronald Velgersdijk in 1990. Ronald Velgersdijk was penningmeester van het eerste bestuur, dat verder bestond uit Roswitha Loomans (voorzitter), Esther Bloemenkamp (vicevoorzitter) en Giel Dirkx (secretaris). Zij waren destijds te herkennen aan hun paarse bestuurstrui. Roswhita Loomans kwam met de naam ‘Never Less’ nadat alle mogelijke namen de revue waren gepasseerd. Met minder namen ze nooit genoegen. 8 augustus 1990 gingen ze met zijn vieren naar de notaris en was Erasmus Hockey Vereniging Never Less van de Erasmus Universiteit een feit! Voordat Never Less een officiële hockeyvereniging was, werd er al wel gehockeyd. Dit was niet buiten op een veld, maar in de zaal van een politiebureau aan de Boezemtocht. Het eerste bestuur vond het tijd dat er aan veldhockey gedaan kon worden en daarom hebben ze Never Less opgericht.

De vereniging telde in het eerste jaar 77 leden die verdeeld waren over 5 teams. Op dinsdagmiddag werd er onderling gespeeld op de velden van Victoria. Toch werd er al vanaf het begin gekeken of er niet ’s avonds gehockeyd kon worden. Uiteindelijk lukte dit bij HCR. In 2007 werden de eerste onderhandelingen gestart voor de verplaatsing naar R.H.V. Leonidas. Het duurde nog tot 2009 voordat hier gehockeyd kon worden. Dit jaar was er ook een behoorlijke ledengroei door de gunstige ligging van de velden. Al jaren is de vaste hockeyavond van Never Less de maandagavond.

Een lidmaatschap kostte het eerste jaar 30 gulden. Ook toen al verzon ieder team zijn eigen naam en waren er teampolo’s. In de loop van het jaar werden ook trainingen georganiseerd. Deze trainingen duurden 75 minuten gevolgd door wedstrijden van 25 minuten. Daarnaast werd er vanaf het eerste moment in de winter in de zaal gehockeyd. In zes jaar tijd was de contributie al gestegen tot 65 gulden, mede door de hoge veldhuur op de maandagavond. Gelukkig stond deze contributie de groei van Never Less niet in de weg, in 1993 waren er 200 leden! Dit aantal zou tot 2013 niet meer gehaald worden.

Op 24 april 1991 was de eerste ALV waarin het huishoudelijk reglement werd gepresenteerd. De tweede ALV was op 29 augustus 1991 waarin een bezwaar tegen de Kascontrole Commissie werd behandeld. Op 1 oktober 1991 vond de eerste Wisselings ALV plaats. Aangezien de vereniging stukje bij beetje groeit, duurt de ALV ook steeds iets langer. Tot nu toe staat het record bij de WALV van 2014, deze duurde maar liefst 12,5 uur! 

Niet alle aanwezigen waren daar even blij mee. 

In 1999 kreeg Never Less een website. Het duurde tot 2003 tot hier de eerste verbetering in werd aangebracht. In de loop der jaren is de website veel vaker verbeterd. De huidige website is in juni 2019 gelanceerd.

In 2002 kreeg Never Less een clublied. Dit was een bestuursopdracht voor het bestuur van dat jaar. In hetzelfde jaar heeft het bestuur de grote vlag ergens een keer ‘geronseld’ – zonder bonnetje ergens vandaan gehaald. De Never Less letters zijn er op gestreken en hij werd voor het eerst gebruikt voor de Eurekaweek 2003. Sindsdien is het de officiële Never Less vlag. Het is traditie dat wanneer de vlag ‘gestolen’ wordt door een van de leden, het bestuur een uitgebreide maaltijd moet verzorgen voor de ‘dieven’, omdat het hun taak is goed te letten op de eigendommen van de vereniging en hier dus niet in zijn geslaagd.

In 2003 werden de sticks voor algemeen gebruik geïntroduceerd, hierdoor was de drempel voor de beginnende hockeyer een stuk lager om ook te komen hockeyen. Sinds een aantal jaar worden deze Never Less groen gespoten. De wit met groene bestuursdassen werden in 2007 geïntroduceerd.

In 2009 kwamen de eerste internationals hockeyen bij Never Less. Dit was ook een lustrumjaar, wat onder andere resulteerde in een groot lustrumfeest en een toernooi. Dit lustrum heeft ervoor gezorgd dat er meerdere feesten per jaar kwamen. In dit lustrumjaar zijn ook de Vrienden Van opgericht, voor oudleden en mensen die niet aan een team verbonden willen zijn, maar wel af en toe mee willen hockeyen en naar de activiteiten willen komen. In 2018 is dit opgesplitst in de Reünisten en Vrienden Van. Voor de Vrienden Van wordt er een bijdrage van minimaal 25 euro gevraagd. Vrienden van mogen naar feesten en activiteiten en mogen een paar maandagen in het jaar meespelen. Reünisten hoeven geen bijdrage te leveren en krijgen 1x per jaar een reünistenborrel. De bijdrage van de reünisten is afgeschaft om de drempel van bij de club betrokken de blijven te verlagen. Hierdoor is het reünistenbestand heel sterk gegroeid. 

In het jaar 2014 is het vijfde lustrum gevierd, met als hoogtepunt het Lustrumgala dat door het 25e bestuur en de Lustrumcommissie werd georganiseerd. Dit lustrum zorgde voor zo’n succes dat de Activiteitencommissie in het leven werd geroepen voor de jaren die geen lustrum zijn. Hierdoor zijn evenementen als het Vriendentoernooi, de Schaft en de cantus op het ledenweekend ook in de jaren erna gebleven. 

In 2018 was Never Less met bijna 270 leden en tientallen Vrienden Van zo groot gegroeid dat er tijdelijk sprake was van een ledenstop. In het zesde lustrumjaar 2019 lukte het, dankzij de blaashal bij R.H.V. Leonidas, om niet meer afhankelijk te zijn van de zalen van Erasmus Sport waardoor het hele jaar door voor alle teams de hockeyavond plaatsvindt op maandagavond op dezelfde locatie.

In 2020 groeide Never Less van 12 naar 14 teams. Het aantal leden zat nu boven de 300. 

In 2021 krijgt Never Less zijn eerste kantoor. Dit kantoor staat op de universtiteit. Hier wordt vooral veel gewerkt door het bestuur en het wordt gebruikt om de sollicitaties af te nemen. In het seizoen 2021/22 wordt, op initiatief van bestuurslid Marin Alkemade (Commissaris Technische Zaken), Heren 1 en Dames 1 opgericht met als doel in de externe competitie te spelen. Op 25 juni 2022 wordt dit werkelijkheid en wordt E.H.V. Never Less als kandidaatslid ingeslagen bij de KNHB. Beide teams starten in het seizoen 2022/23.  

Ook was doordat het gala in januari 2022 niet doorging het gala als een van de weinige keren verplaatst naar de zomer. Hier had de Goede Doelen Commissie een veiling georganiseerd waar meer dan 1000 euro was opgehaald voor het goede doel. Het duurste item was een hockeybal gesigneerd door Lee Towers die voor een totaal bedrag van 435 euro verkocht was aan oud voorzitter Casper de Winter

Corona Jaren (2020 - 2022)

In begin van 2020 nam corona de wereld in zijn greep. Voor EHV Never Less kwamen er ook veranderingen. Door corona werd de voorjaarscompetitie van 2020 geschrapt en kwam er uiteindelijk geen winnaar. Ook werd het lustrumfeest dat gepland was voor de zomer geschrapt. Dit feest zal pas in 2022 gevierd kunnen worden. Het seizoen 2020-21 was er niet veel beter op. Het XXXIe Bestuur had te maken met veel onzekerheid en ook de Acsie hebben vooral online activiteiten moeten geven dit jaar. Op hockeygebied kon alleen de  voorjaarscompetitie volledig worden gespeeld. De zaal en de najaarscompetitie konden door hoge coronacijfers en  aanblijvende maatregelen geen winnaar opleveren. Het volgende jaar zou corona geen factor meer zijn in het schrappen van wedstrijden. Wel zou het het gala dat in januari 2022 zou plaatsvinden geschoven moesten worden naar de zomer van 2022. Foto hiervan kan je hierboven zien

Commissies

Om een volwaardige vereniging te worden en omdat het bestuur wel wat hulp kon gebruiken, werden een aantal commissies in het leven geroepen. Allereerst was er de Promotie en Redactie Commissie die zich bezig hield met het verzorgen van het verenigingsblad MoL (More or Less) en de publiciteit van Never Less. De tweede commissie die tot stand kwam was de Toernooi & Activiteiten Commissie (T.A.C.). Deze commissie verzorgde de borrels op verschillende locaties in Rotterdam en onderzocht of er een mogelijkheid was voor een eigen Never Less toernooi. De derde commissie was de Externe Commissie die onderzocht of het mogelijk was om op één avond te hockeyen. Deze eerste drie commissies bestaan al een lange tijd niet meer.

Op dit moment is alleen de Kascontrolecommissie (KasCo) als commissie van het eerste uur nog over. De KasCo controleert en adviseert de penningmeester het hele jaar door. Ook werd in 1992 werd de Raad van Commissarissen (RvC) geïnstalleerd. Vanaf 2012 heet deze commissie de Beleidsadviescommissie (BAC).

Voor de lustra wordt in lustrumjaren ook een commissie opgericht: de Lustrumcommissie (LuCo). Zij waren verantwoordelijk voor onvergetelijke jaren met vele extra’s naast het hockey. Mede het jaarlijkse ledenweekend en de feesten zijn hieruit voortgevloeid. Vanaf 2015-2016 is er ook buiten de lustrumjaren plek voor extra activiteiten dankzij een Activiteitencommissie (Acsie).

(Lustrumweekend 2005) 

In latere jaren zijn verschillende commissie toegevoegd zodat meer leden actief kunnen zijn voor de vereniging. 

Allereerst is de mediacommissie opgericht die stukjes voor de MOL schreef en ook een tijdschrift hebben uitgebracht. (Dit tijdschrift zou later een eigen commissie krijgen). Daarnaast is de mediacommissie ook verantwoordelijk voor het maken van foto’s bij activiteiten.

Zo is de Eerstejaarscommissie (EJC) opgericht. Deze commissie is speciaal voor eerstejaars en zij organiseren gedurende het jaar activiteiten voor de vereniging. Ook is de Technische Commissie (later Hockey Commissie genoemd) opgezet door het XXXIe Bestuur die dient als hulpmiddel en ook adviesgevend voor de Commissaris Technische Zaken in het bestuur rondom alle hockeyzaken.

Vervolgens wilde het bestuur de lasten vroeg in het jaar van het nieuwe bestuur verlagen door een introcommissie op te richten. Zij regelen de Eurekaweek en daarbij ook de activiteiten op de open avonden

In 2021 zijn er 2 commissies opgericht, de Blatcommissie (Blatco) en de Goede doelen commissie (Godoco). De Blatcommissie houd zich bezig met het tijdschrift (Blatta). En de Godoco houd zich bezig met verscheidene goede doelen/vrijwillegers activiteiten binnen Rotterdam.

In 2022 is op initiatief van het XXXIIIe Bestuur der EHV Never Less met in het bijzonder Béatrice Bensdorp de Snowcommissie (SnowCo) opgericht. Deze commissie zal de eerste Never Less wintersportreis organiseren. Deze gaat in 2024 plaatsvinden. 

Naast de snowcommissie was 2022/23 het eerste jaar dat de toernooicommissie bestond. Deze commissie organiseerde de al bestaande toernooien zoals bijvoorbeeld het Vriendentoernooi en Blauwe Ballen Toernooi. Daarnaast organiseerde ze zelf ook andere toernooien. In het eerste jaar waren dit de het winterse zaaltoernooi en het ‘sky high’ toernooi. 

MOL

De leden moesten natuurlijk over van alles op de hoogte gehouden worden. Daarom werd de MoL verstuurd. MoL stond voor More or Less. Dit was een dun gekopieerd blaadje met een roze voorkant. Deze werd zelf in een copyshop gemaakt en per post verstuurd naar alle leden.

Later veranderde de voorkant van de MoL van roze naar groen en weer terug naar roze. In 1992 werd de voorkant strak, in 1993 kwam er een hamer op te staan. In dat jaar werd ook een wedstrijd uitgeschreven om de voorkant van de MoL te ontwerpen. In 1994 kreeg de MoL dan ook een luxe uitstraling met een dikke glanzende voorkant met een mol met een bril erop. Toch veranderde de mol met een bril in een mol die een bal tegen zijn hoofd krijgt in 1995. In 1996 en 1997 bleef deze mol op de voorkant staan, in ’98 werd het een getekend team met een spandoek waar ‘Never Less’ op stond. Dit bleef tot 2002, toen er werd overgegaan naar een digitale MOL: de Mail Onder Leden. Tegenwoordig bestaat er ook de Mail Onder Reünisten, de MORE (voortkomend uit de leus Never Less, Always More), voor oud-leden die verbonden willen blijven aan de vereniging.

Logo

Het eerste Never Less-logo bestond uit een schild met een lachende hockeybal in het gras. Dit logo was afgekeken van een kunstgrasproject van een hockeyvereniging uit Brabant. In 1992 werd een wedstrijd uitgeschreven onder de leden om een nieuw logo te ontwerpen omdat het eerste logo niet duidelijk genoeg was. Het winnende logo was ‘Never Less’ met een hockeystick als een ovaal erboven en eronder met achter de woorden ‘Never Less’ het Erasmus logo. Dit logo is later nog een keer veranderd naar, een hockeybal met de woorden ‘Erasmus Hockey Vereniging Never Less’ erin en een stilistische hockeystick rechts van deze woorden. Het huidige logo is nu de Erasmusbrug afgebeeld met een hockeystick als een van de zuilen met daarnaast een bal. Ook staat eronder de naam ‘Never Less Rotterdam’. 

Activiteiten

Tijdens het jaar van oprichting nam Never Less deel aan verschillende toernooien. Het doel was om een eigen toernooi te organiseren, maar dat bleek niet mogelijk. Daarom nam men deel aan andere toernooien, zelfs in Duitsland en Zweden. Sinds een aantal jaren doet Never Less mee met landelijke toernooien, favoriet waren het Blauwe Ballen Toernooi in Tilburg en het Bredaasch Hockey Festival in Breda. 

 

 

🡨BHF 2012

 

Ook een aantal traditionele activiteiten zijn al in het begin gestart. In 1991 vond er een barbecue plaats onder de leden aan een lange tafel met 20 man. In 1992 waren er al 60 leden die hieraan deelnamen. Later werd deze barbecue omgedoopt tot teamvormingsetentje, een etentje met alle leden van de vereniging om hun eigen teams samen te stellen.

Ook de maandelijkse borrels werden vanaf het eerste jaar gehouden. Ondanks de sponsoren was er geen vast borreladres, dus de hele stad werd afgegaan. In de loop van de tijd zijn er toch vaste borreladressen gevonden. Een tijd is Locus Publicus de borrellocatie geweest, totdat het aantal leden niet meer binnen pasten. Daarna werden borrellocaties Villa Kakelbond, Divoza (beiden failliet) en De Stoep aangedaan. Momenteel is Café Stalles de vaste locatie. Een andere stamkroeg waar Never Less al jarenlang komt is Paddy Murphy’s Irish Pub, waar maandag na de hockey altijd genoten wordt van bier, live muziek en natuurlijk de bingo.

In 1999 vond het eerste kerstgala plaats in het hotel Inntel. Het was een memorabele avond, mede omdat het toenmalige bestuur haar leden uit de bovenbar heeft moeten plukken die op kosten van Never Less de sterke dranken-sectie zaten te plunderen. In de weken erna heeft het bestuur flink moeten onderhandelen met hotel Inntel om de rekening te drukken zodat de vereniging niet failliet ging. Sindsdien is er jaarlijks een gala gehouden, wat ieder jaar weer memorabele feesten als gevolg had. Tijdens het gala in 2006 werd voor het eerst een diner voorafgaande aan het feest gehouden. 

In de jaren die volgden werden deze vaste activiteiten op de kalender gezet. Activiteiten die eraan toegevoegd werden die groot succes 

Deze hele historie is opgeschreven als bestuursopdracht van het bestuur 2011/2012 en wordt sindsdien bijgehouden.