Oprichting

Never Less is opgericht op initiatief van Ronald Velgersdijk in 1990. Ronald Velgersdijk was penningmeester van het eerste bestuur, dat verder bestond uit Roswitha Loomans (voorzitter), Esther Bloemenkamp (vicevoorzitter) en Giel Dirkx (secretaris). Zij waren destijds te herkennen aan hun paarse bestuurstrui. Roswhita Loomans kwam met de naam ‘Never Less’ nadat alle mogelijke combinaties de revue waren gepasseerd. Met minder namen ze nooit genoegen. 8 augustus 1990 gingen ze met zijn vieren naar de notaris en was Erasmus Hockey Vereniging Never Less van de Erasmus Universiteit een feit! Voordat Never Less een officiële hockeyvereniging was, werd er al wel gehockeyd. Dit was niet buiten op een veld, maar in de zaal van een politiebureau aan de Boezemtocht. Het eerste bestuur vond het toch tijd dat er aan veldhockey gedaan kon worden, dus zodoende hebben ze Never Less opgericht.

De vereniging telde in het eerste jaar 77 leden die verdeeld waren over 5 teams. Op dinsdagmiddag werd er onderling gespeeld op de velden van Victoria. Toch werd er al vanaf het begin gekeken of er niet ’s avonds gehockeyd kon worden. Uiteindelijk lukte dit bij HCR. In 2007 werden de eerste onderhandelingen gestart voor de verplaatsing naar R.H.V. Leonidas. Het duurde nog tot 2009 voordat hier gehockeyd kon worden. Dit jaar was er ook een behoorlijke ledengroei door de gunstige ligging van de velden.

Een lidmaatschap kostte het eerste jaar 30 gulden. Ook toen al verzon ieder team zijn eigen naam en regelde zelf een teampolo. In de loop van het jaar werden ook trainingen georganiseerd. Deze trainingen duurden 75 minuten gevolgd door wedstrijden van 25 minuten. Daarnaast werd er vanaf het eerste moment in de winter in de zaal gehockeyd. In zes jaar tijd was de contributie al gestegen tot 65 gulden, mede door hoge veldhuur op de maandagavond. Gelukkig stond deze contributie de groei van Never Less niet in de weg, in 1993 waren er 200 leden! Dit aantal zou tot 2013 niet meer gehaald worden.

Op 24 april 1991 was de eerste ALV waarin het huishoudelijk reglement werd gepresenteerd. De tweede ALV was op 29 augustus 1991 waarin een bezwaar tegen de Kascontrole Commissie werd behandeld. Op 1 oktober 1991 vond de eerste Wisselings ALV plaats. Ieder jaar is het weer de vraag of er een nieuw record gevestigd wordt betreffende de duur van de ALV’s. Aangezien de vereniging stukje bij beetje groeit, duurt de ALV ook steeds iets langer. Tot nu toe staat het record bij de WALV van 2014, deze duurde maar liefst 12,5 uur!

In 1999 kreeg Never Less een website. Het duurde tot 2003 tot hier de eerste verbetering in werd aangebracht.

In 2001 werd de automatische incasso ingevoerd en de administratie geherstructureerd. Het ledenbestand werd ook drastisch opgeschoond, het ging van 160 naar 120 leden.

In 2002 kreeg Never Less een clublied. Dit was een bestuursopdracht voor het bestuur van dat jaar. In hetzelfde jaar heeft het bestuur de grote vlag ergens een keer ‘geronseld’ – zonder bonnetje ergens vandaan gehaald. De Never Less letters zijn er op gestreken en hij werd voor het eerst gebruikt voor de Eurekaweek 2003. Sindsdien is het de officiële Never Less vlag.

In 2003 werden de sticks voor algemeen gebruik geïntroduceerd, hierdoor was de drempel voor de beginnende hockeyer een stuk lager om ook te komen hockeyen.

In 2007 werden de wit met groene bestuursdassen geïntroduceerd.

In 2009 kwamen de eerste internationals hockeyen bij Never Less. Dit was ook een lustrumjaar, wat onder andere resulteerde in een groot lustrumfeest en een toernooi. Dit lustrum heeft ervoor gezorgd dat er twee feesten per jaar bleven in plaats van één.

In het jaar 2014 is het 25e lustrum gevierd, met tot nu toe als hoogtepunt het Lustrumgala wat samen met het 25e Bestuur is georganiseerd en resulteerde in een groots gala met een drie-gangendiner in Brasserie Staal en een feest in Pappegay in het Schielandhuis met de hele avond onbeperkt drank.

Commissies

Om een volwaardige vereniging te worden en omdat het bestuur wel wat hulp kon gebruiken, werd een aantal commissies in het leven geroepen. Allereerst was er de Promotie en Redactie Commissie die zich bezig hield met het verzorgen van het verenigingsblad MoL (More or Less) en de publiciteit van Never Less.

De tweede commissie die tot stand kwam was de Toernooi & Activiteiten Commissie (T.A.C.). Deze commissie verzorgde de borrels op verschillende locaties in Rotterdam en onderzocht of er een mogelijkheid was voor een eigen Never Less toernooi.

De derde commissie was de Externe Commissie die onderzocht of het mogelijk was om op één avond te hockeyen.

Ook was er een Kascontrole Commissie (KasCo) die de penningmeester controleerde en adviseerde.

In 1992 werd de Raad van Commissarissen (RvC) geïnstalleerd. Vanaf 2012 heet deze commissie de Beleids Advies Commissie (BAC).

Voor de lustra werd in lustrumjaren ook een commissie opgericht: de Lustrum Commissie (LuCo). Zij waren verantwoordelijk voor onvergetelijke jaren met vele extra’s naast het hockey. Mede het jaarlijkse ledenweekend en de feesten zijn hieruit voortgevloeid.

Vanaf 2015-2016 is er ook buiten de lustrumjaren plek voor extra activiteiten dankzij een Activiteitencommissie (Acsie)

MOL

De leden moesten natuurlijk over van alles op de hoogte gehouden worden. Daarom werd de MoL verstuurd. MoL stond voor More or Less. Dit was een dun gekopieerd blaadje met een roze voorkant. Deze werd zelf in een copyshop gemaakt en per post verstuurd naar alle leden.

Later veranderde de voorkant van de MoL van roze naar groen en weer terug naar roze. In 1992 werd de voorkant strak, in 1993 kwam er een hamer op te staan. In dat jaar werd ook een wedstrijd uitgeschreven om de voorkant van de MoL te ontwerpen. In 1994 kreeg de MoL dan ook een luxe uitstraling met een dikke glanzende voorkant met een mol met een bril erop. Toch veranderde de mol met een bril in een mol die een bal tegen zijn hoofd krijgt in 1995. In 1996 en 1997 bleef deze mol op de voorkant staan, in ’98 werd het een getekend team met een spandoek waar ‘Never Less’ op stond. Dit bleef tot 2002, toen er werd overgegaan naar een digitale MOL: de Mail Onder Leden.

Logo

Het eerste Never Less-logo bestond uit een schild met een lachende hockeybal in het gras. Dit logo was afgekeken van een kunstgrasproject van een hockeyvereniging uit Brabant. In 1992 werd een wedstrijd uitgeschreven onder de leden om een nieuw logo te ontwerpen, omdat het eerste logo niet duidelijk genoeg was. Het winnende logo was ‘Never Less’ met een hockeystick als een ovaal erboven en eronder met achter de woorden ‘Never Less’ het Erasmus logo. Dit logo is later nog een keer veranderd naar het huidige logo, een hockeybal met de woorden ‘Erasmus Hockey Vereniging Never Less’ erin en een stilistische hockeystick rechts van deze woorden.

Activiteiten

Het jaar van oprichting nam Never Less deel aan verschillende toernooien. Het doel was om een eigen toernooi te organiseren, maar dat bleek niet mogelijk. Daarom nam men deel aan andere toernooien, zelfs in Duitsland en Zweden. Sinds een aantal jaren doet Never Less mee met landelijke toernooien, favoriet zijn het Blauwe Ballen Toernooi in Tilburg en het Bredaasch Hockey Festival in Breda.

Ook een aantal traditionele activiteiten zijn al in het begin gestart. In 1991 vond er een barbecue plaats onder de leden aan een lange tafel met 20 man. In 1992 waren er al 60 leden die hieraan deelnamen. Later werd deze barbecue omgedoopt tot teamvormingsetentje, een etentje met alle leden van de vereniging om hun eigen teams samen te stellen.

Ook de maandelijkse borrels werden vanaf het eerste jaar gehouden. Ondanks de sponsoren was er geen vast borreladres, dus de hele stad werd afgegaan. In de loop van de tijd zijn er toch vaste borreladressen gevonden. Een tijd is Locus Publicus de borrellocatie geweest, totdat het aantal leden niet meer binnen pasten. Daarna is men op Villa Kakelbond in de Oude Haven overgestapt. Zij gingen helaas failliet, dus moest er opnieuw een borrellocatie gezocht worden. Dit was Divoza aan de Havenvliet geworden. Ook Divoza ging failliet. Sinds 2016 wordt er maandelijks geborreld in Eetcafé De Stoep aan de Oostzeedijk. Als de borrel is afgelopen, wordt Vrienden Live meestal aangedaan voor een leuke afterparty.

In 1999 vond het eerste kerstgala plaats in het hotel Inntel. Het was een memorabele avond, mede omdat het toenmalige bestuur haar leden uit de bovenbar heeft moeten plukken die op kosten van Never Less de sterke dranken-sectie zaten te plunderen. In de weken erna heeft het bestuur flink moeten onderhandelen met hotel Inntel om de rekening te drukken om als vereniging niet failliet te gaan.

Sindsdien is er jaarlijks een gala gehouden, wat ieder jaar weer memorabele feesten als gevolg had. Tijdens het gala in 2006 werd voor het eerst een diner voorafgaande aan het feest gehouden. Zo konden de leden nog meer genieten van het gala.


Deze hele historie is opgeschreven als bestuursopdracht van het bestuur 2011/2012 en wordt sindsdien bijgehouden.