Kasco

Kas commissie (KasCo)

De kascommissie is een ondersteunende commissie voor advies wat betreft financiële zaken.

Linde Bakens

Lisa Kester

Selke Meijer

Roy de Vos Burchart