Hier vindt u de openbare verslagen voor de Wisselings Algemene Ledenvergadering die plaatsvindt op 21 oktober 2016, samen met de vorige 2 notulen. Voor alle verslagen verwijs ik u naar de link in de besloten Facebookgroep.

Notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering maart 2016

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering oktober 2015

Verslag Commissaris Technische Zaken 2015-2016