De hockeyregels die de KNHB heeft opgesteld worden ook bij E.H.V. Never Less gehandhaafd. Maar vanwege het niveauverschil binnen de vereniging en de teams en omdat wij graag willen dat het spel sportief verloopt, is er een aantal uitzonderingen van toepassing. Deze uitzonderingen zijn als volgt:

  • De bal dient te allen tijde over de grond gespeeld te worden. Enkel de aanname mag tot kniehoogte komen, mits niet gevaarlijk en er mag geen voordeel uit ontstaan voor de speler die de bal aanneemt.
  • Er is geen strafcorner.
  • De strafbal wordt genomen vanaf de middenlijn. Alle spelers dienen achter de middenlijn te staan bij het nemen van de strafbal. De strafbal dient in één slag of push gespeeld te worden.
  • De opstelling is gebonden aan een aantal regels. Er mogen maximaal 5 heren in het veld staan, de overige spelers zijn dames. Er is geen keeper, alle 11 spelers zijn veldspelers.
  • Er zijn geen groene, gele en rode kaarten. Wij gaan ervan uit dat deze niet nodig zijn en dat het spel sportief verloopt. De captain is verantwoordelijk voor zijn of haar team. Indien nodig, dient hij/zij die speler te wisselen.
  • Scheenbeschermers en bitje zijn verplicht!

Hieronder zal het hele hockeyspel kort uitgelegd worden.

Spelverloop

Een wedstrijd bij Never Less duurt 25 minuten en heeft geen pauze. Hierbij geldt wel dat het eindsignaal eerder gegeven kan worden in verband met de planning van de volgende wedstrijden. Zorg er dus voor dat de wedstrijd op tijd begint, dan kan je zo lang mogelijk spelen.
Een hockeywedstrijd wordt gespeeld op een heel veld. Ieder team stelt 11 spelers op zijn eigen helft op. Van deze 11 zijn er maximaal 5 heren. Bij aanvang van de wedstrijd moeten er minimaal 7 spelers van je eigen team in het veld staan. Als er geen 11 eigen spelers aanwezig zijn, dan mag het team aangevuld worden met spelers van andere teams. De eigen spelers moeten dan wel als eerste opgesteld zijn. Het team mag dan ook maar uit maximaal 11 spelers bestaan. Als er niet aan deze regels is voldaan, heeft de tegenpartij automatisch met 3-0 gewonnen. Als beide teams niet aan deze regels voldoen, is de eindstand automatisch 0-0 en krijgen beide teams geen punten.
Spelers mogen naar willekeur gewisseld worden. Er is geen maximum aantal wisselspelers, iedereen mag altijd wisselen. Denk wel om de teamsamenstelling die binnen Never Less gehandhaafd wordt: maximaal 5 heren mogen in het veld.
Als je de wedstrijd wint, krijg je 3 punten. Gelijkspel levert beide teams 1 punt op. Verlies levert geen punten op.

De bal wordt op de middenstip uitgenomen door één van de partijen. Wie de bal uitneemt, wordt bepaald door een toss of onderling overleg. Het spel begint als de scheidsrechter het fluitsignaal geeft. Ook bij beëindiging van de wedstrijd geeft de scheidsrechter een fluitsignaal.
De wedstrijd win je door te scoren in het doel van de tegenstander. Scoren kan echter pas als de bal in de cirkel is. In de cirkel gelden ook een aantal regels: In de cirkel mag je nooit slaan. Dit betekent dat de verdedigende partij de bal ook niet de cirkel uit mag slaan!
De bal mag ook niet de cirkel in geslagen worden van binnen het 23-metergebied. Alleen de cirkel in flatsen of pushen is toegestaan.
Een doelpunt telt alleen als de bal door minstens één aanvaller in de cirkel is aangeraakt. Een eigen doelpunt kent het hockey niet: als de bal niet door een aanvaller in de cirkel is aangeraakt, maar de bal gaat via een verdediger het doel in of de bal is in de cirkel helemaal niet aangeraakt, dan telt het niet als doelpunt en is het een lange corner.

Overtredingen

Binnen het hockeyspel bestaan een aantal overtredingen. Eén daarvan is shoot. Shoot betekent dat de bal het lichaam raakt. Niet alleen de bal op de voet telt als shoot, de rest van het lichaam wordt ook als shoot gezien! De enige uitzondering is de hand waarmee je de stick vast houdt, deze mag de bal wel raken.
Een andere overtreding is hoog spelen. Deze regel wijkt bij Never Less af van het officiële KNHB-reglement. De bal mag onder geen enkele omstandigheid hoog gespeeld worden. Ook een lobje over een stick om een speler te passeren of een hoge slag of push op goal is niet toegestaan. Alleen bij een aanname mag de bal tot kniehoogte, mits ongevaarlijk en de speler er geen voordeel uit kan halen.
Daarnaast mag de bal alleen gespeeld worden met de platte kant van de stick. De bal mag de bolle kant niet raken met het slaan of pushen, maar ook niet met het stoppen van de bal.
Ook mag je niet afhouden. Afhouden is je lichaam tussen de bal en de tegenstander plaatsen, zodat de tegenstander niet meer bij de bal kan. Zolang de bal beweegt, is er geen sprake van afhouden. Afhouden kan alleen als de bal stil ligt.
Als laatste is fysiek contact ten strengste verboden. Schouderduwtjes, elleboogjes en tegen de schenen slaan wordt niet getolereerd.

Vrije slag

Als je een overtreding maakt, krijgt de tegenstander een vrije slag. Je neemt de vrije slag op de plaats waar je tegenstander de overtreding maakte.
De vrije slag kan op twee manieren genomen worden: door een ‘self-pass’ of door de bal naar een andere speler te passen. Een self-pass betekent dat je zelf met de bal weg loopt. Dit mag direct, maar je mag ook eerst kijken waar je medespelers staan en alsnog besluiten een self-pass te nemen. In beide gevallen moet de bal eerst stil liggen en moet er een duidelijk onderscheid zijn tussen het stilleggen van de bal en het nemen van de vrije slag. De tegenstander moet 5 meter afstand houden. Als de vrije slag binnen het 23-metergebied wordt genomen, moeten alle spelers 5 meter afstand houden. Als de vrije slag binnen het 23-metergebied van de tegenstander is, moet je de bal eerst 5 meter zijn verplaatst of door een verdediger zijn aangeraakt voordat je de bal in de cirkel mag spelen.

Corner

Binnen Never Less spelen we zonder strafcorner. In plaats daarvan geeft de scheidsrechter een vrije slag buiten de cirkel als de verdedigende partij een overtreding maakt binnen de cirkel.
LET OP! Vanaf augustus 2015 wordt de lange corner vervangen door een spelhervatting voor de aanvallende partij op de 23m-lijn, recht tegenover de plek waar de bal over de achterlijn is gegaan.
Een lange corner krijg je doordat de verdedigende partij de bal expres over de achterlijn speelt, maar ook als de bal via een verdediger per ongeluk over de achterlijn gaat. Speelt de aanvallende partij de bal over de achterlijn, dan mag de verdedigende partij de bal uitnemen.
Als de bal over de zijlijn gaat, mag de tegenstander de bal uitnemen op de plek waar de bal bal over de zijlijn is gegaan. De bal mag uitgenomen worden door een self-pass of een pass naar een andere speler.
De regels voor het uitnemen van de bal zijn hetzelfde als voor de vrije slag.

Strafbal

Indien de overtreding binnen de cirkel een doelpunt heeft voorkomen, dan wordt een strafbal gegeven. Ook bij een opzettelijke overtreding binnen de cirkel met als doel een doelpunt te voorkomen wordt een strafbal toegewezen. Een strafbal wordt vanaf de middenstip genomen en moet met één slag- of pushbeweging worden genomen.  Als de slag of push gemist wordt, mag de tegenstander de bal randcirkel uitnemen.


Alle regels zijn door het bestuur opgesteld en kunnen te alle tijden door het bestuur worden gewijzigd door middel van een aankondiging.