Even voorstellen: zoals vrijwel elke vereniging heeft ook E.H.V. Never Less een kascontrolecommissie (zegge KasCo). Dit jaar is de KasCo zorgvuldig samengesteld en wordt vertegenwoordigd door de volgende vier leden: Hugo De Bruijn, Fréderique de Bode, Leonie van der Klugt en Michael van Enkhuizen.

 

De voornaamste taak van de Kascommissie binnen de vereniging is het controleren, ondersteunen en adviseren van de Penningmeester. Gedurende het hockeyseizoen worden namelijk vele activiteiten georganiseerd en daarbij is het van belang dat de financiële middelen op de juiste manier worden aangewend. In principe wordt de KasCo maandelijks geüpdatet over de financiële voortgang door de penningmeester. De controlerende rol van de KasCo is met name van belang voor de Halfjaarlijkse- en Wisselings-ALV. Hierbij is sprake van een ‘fysieke’ controle waarbij het logboek van de Penningmeester, bestaande uit alle facturen en bonnetjes, wordt gecontroleerd. Deze controle voert de KasCo uit namens alle leden van de vereniging. Tijdens de ALV doet de KasCo verslag over de financiën van de vereniging, het functioneren van de Penningmeester en zullen zij zich tot in de details uitweiden over de verschillende gerechten die de Penningmeester tijdens de controles heeft bereid voor de KasCo.

 

Heb jij suggesties of vragen over de financiën van Never Less, schroom dan niet om de KasCo te mailen via kasco@neverless.nl.

 

Beste groet,

 

De KasCo

Judith, Siebren, Fréderique en Michael