Lustrumboekcommissie

Deadline om je op te geven is 4 oktober 17:00

Stuur je CV en motivatiebrief naar bestuur@neverless.nl

Deadline for applying is the 4th of october 17:00

Send your CV and motivational letter to bestuur@neverless.nl

Voorzitter / President

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor de planning en het overzicht. Daarnaast ben je het aanspreekpunt tussen de commissie en het bestuur.

As a president of the lustrum book committee you’re responsible for the time schedule and the general overview. Furthermore, you will be in contact with the board on behalf of your committee.

Vormgevers en ontwerpers / Designers​

Vormgevers en ontwerpers denken na over hoe het boek eruit zal komen te zien. Bij deze functie komt een grote portie creativiteit kijken. De lay-out en indeling van het boek en het selecteren van foto’s zijn belangrijke taken in de functie van vormgevers en ontwerpers. 

Designers will think about the lay-out of the book. We are looking for a number of creative people for this book. The design of the book, all pages, and, for example, selecting different photos are main tasks as a designer.

Schrijvers en denkers / Writers​

Als schrijvers en denkers ben jij degene die alle verhalen in het lustrumboek mooi aan elkaar kan verbinden. We zijn op zoek naar mensen die een goed gevoel voor taal hebben en memorabele momenten goed kunnen verwoorden in het boek.

As a writer, you will think about all the stories which will be put in the lustrum book. Stories of this year and memorable stories of the past. We are looking for people who are good with language and like to gather and write these stories down.

Penning en sponsoring / Treasurer and sponsors​

Een lustrumboek is een kostbaar iets. We zijn op zoek naar een persoon die het overzicht bewaart op het gebied van geld. Als taak heb je ook het zoeken naar sponsoren om het lustrumboek betaalbaar te houden voor onze leden. Dit betekent echter niet dat je daarnaast niet ook stukjes kan schrijven, ideeën kan uitwerken of kan vormgeven.

The lustrum book is a valuable item. We are looking for a person who can keep an overview based on the money the book should cost and who can look for sponsorship deals to keep the book affordable for out members. This does not mean that you cannot write or design next to this.